วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 17-18 กันยายน 2564

18 ก.ย. 2021
147

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนทั่วไป วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 150 คน และวัคซีน Aztrazeneca เข็มที่ 2 จำนวน 31 คน รวมจำนวนทั้งหมด 181 คน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี