วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 9 กันยายน 2564

10 ก.ย. 2021
128

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพและนางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนภายนอก Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 150 คน Astrazaneca เข็มที่ 2 จำนวน 199 คน รวมจำนวนทั้งหมด 269 คนในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี