วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

รพ.มะเร็งอุบล อบรมฟื้นฟูวิชาการการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

09 ก.ย. 2021
83

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถนำไปพัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็ง และเพิ่มศักยภาพการจัดบริการสำหรับประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมอบรม ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และผ่านทางระบบ Teleconference