วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับมอบอาหารและเครื่องดื่มจากคณะพระพุทธรัตนปาฏิหารีย์ (ไร่เศรษฐีเวสสุวรรณ)

16 ม.ค. 2022
52

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะบุคลากร รับมอบอาหารและเครื่องดื่มจากคณะพระพุทธรัตนปาฏิหารีย์ (ไร่เศรษฐีเวสสุวรรณ) เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง และบุคลากร ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565