วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับมอบเครื่องมือดูแลใจ เพื่อใช้ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ให้กับบุคลากรและผู้ป่วยโรคมะเร็ง

16 ม.ค. 2022
53

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบเครื่องมือดูแลใจ เพื่อใช้ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ให้กับบุคลากรและผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะ พร้อมขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565