วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564

รับมอบเงินและสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

11 มิ.ย. 2021
35

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบเงินและสิ่งของจากคุณบัญชา ยุธาชิต, คุณ ออมสิน ยุธาชิต และครอบครัว เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ซึ่งทางโรงพยาบาลขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ