วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับมอบ mask น้ำดื่ม และขนม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย

26 มิ.ย. 2021
113

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล รับมอบ mask น้ำดื่ม และขนม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย บริจาคโดย คุณอัญชลีพร รักษาสัตย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีขอขอบคุณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564