วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

วันสถาปนาโรงพยาบามะเร็งอุบลราชธานี 27 ตค 64

28 ต.ค. 2021
98

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำทีมคณะผู้บริหารแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพและบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ 31 ปี โดยมีพิธีไหว้หลวงพ่อร่วมใจ พิธีไหว้ศาล พิธีทางศาสนา ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564