วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

29 มิ.ย. 2021
17

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสำนักงานชลประทานที่ 7 นำทีมโดยนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ทีมผู้บริหาร และคณะบุคลากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 1 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี