วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สำรวจความชุกแผลกดทับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครั้งที่ 3

26 มิ.ย. 2021
15

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการสำรวจความชุกแผลกดทับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ได้ดำเนินการสำรวจผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกคน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564