วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

หจก.ศุภโชคชัย บริจาคชุด PPE และเครื่องบดอาหาร

24 ก.ค. 2021
138

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
และนางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบ ชุด PPE จำนวน 30 ชุดและเครื่องบดอาหารจำนวน 1 เครื่อง จาก หจก.ศุภโชคชัย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564