วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

หจก.อุบลแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์ – ไฟฟ้า มอบข้าวกล่อง ผลไม้และน้ำดื่ม

21 ส.ค. 2021
209

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 หจก.อุบลแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์ – ไฟฟ้า ได้มอบข้าวกล่อง มังคุด น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีในการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รับมอบโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอบกราบขอบคุณหจก.อุบลแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์ – ไฟฟ้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย