วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า บริจาคตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส

24 ก.ค. 2021
171

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส (4 ก๊อก) จำนวน 2 ตู้ จาก หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า โดย คุณวรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564