วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

29 มิ.ย. 2021
20

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 จำนวน 12 คน ให้กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี