วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

04 ก.พ. 2021
164

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

กล่าวรายงานโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก(World Cancer Day) ประจำปี 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัว สนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งต่อไป ในงานประกอบด้วย บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง บริการให้คำปรึกษา มะเร็งรักษาทุกที่ ที่มีความพร้อม แจกอุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นิทรรศการความรู้โรคมะเร็ง ทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง กิจกรรมล้างมือป้องกันโรค กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร อาสาสมัคร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564