วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

Home Isolation คืออะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง

23 ส.ค. 2021
217

Cr.เจ้าของภาพจากอินเตอร์เน็ต

Home Isolation ก็คือการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อันเนื่องมาจากปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง หรือเตียงไม่เพียงพอนั่นเอง

ซึ่งมีการใช้ระบบนี้ในต่างประเทศกันมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์สำหรับ Home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางไว้ดังนี้ครับ

ส่วนวิธีการ กรณีที่ทราบแล้วตัวเองติดโควิด และเข้าเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดมานี้แล้ว ท่านจะต้องไปทำการลงทะเบียน โดยการสแกน Q-Code หรือโทรไปที่ สปสช. เบอร์ 1330

หรือ Add Line @nhso ก็สามารถทำได้ครับ

เหตุผลที่ต้องลงทะเบียนเพราะต้องมีการประเมินของทีมแพทย์ก่อนว่า ท่านเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในกลุ่มโรคที่ต้องห้าม พร้อมทั้งตัวผู้ป่วยเองต้องมีความพร้อมที่จะสามารถกักตัวได้ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องไม่ออกไปไหนในระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งผู้ป่วยต้องมีบ้าน หรือที่อยู่อาศัยที่พร้อมในการทำ Home isolation คือ มีพื้นที่ไม่จำกัดจนเกิดไป มีห้องหลายห้องที่จะให้คุณสามารถกักตัวได้ในห้องใดห้องหนึ่ง และจะต้องอยู่คนเดียวได้หรือไม่เกิน 2 คน ซึ่งหากมีผู้อยู่อาศัยเกิน 2 คนขึ้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ Home isolation เพราะมีความเสี่ยงจะแพร่เชื้อได้

สิ่งที่ผู้ป่วย Home isolation จะได้รับก็คือ การดูแลโดยทีมแพทย์ในการ Video call เพื่อตรวจเช็คอาการ ยาสำหรับรักษาโรค และมีอาหารให้ด้วยในแต่ละวัน จนท่านหายจากอาการป่วย พ้นจากระยะการกักตัว

หวังว่าความรู้ตรงนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจการทำ Home isolation สำหรับผู้ป่วยได้บ้าง ขอขอบคุณแหล่งความต่าง ๆ ที่ทาง รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ได้นำมาอ้างอิงนำเสนอในครั้งนี้ รวมถึงภาพต่าง ๆ และเจ้าของภาพด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

แนวทาง Home isolation สำหรับบุคลากรทางการแพทย์