วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการ

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 คือ [รายละเอียดประกาศ]

นางสาวนิพาพร ทองเจริญ เลขที่ประจำตัวสอบ 1004

เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

news_1630050057_doc01499320210827144405