วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายคาบ) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 มิถุนายน 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันสมัคร)
– จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ)
– เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ
อัตราค่าจ้าง
– ชั่วโมงละ 40 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)