วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ(ลูกจ้างรายคาบ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงละ 60 บาท (วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง) ปฏิบัติงาน ณ งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) เท่านั้น ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่

  • งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โทร 045-319672 ต่อ 7617
  • งานพัฒนารหัสโรคฯ ชั้น 7 โทร 045-319672 ต่อ 7708
news_1620807573_doc00916520210512154609