วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

การจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ตามที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปนั้น เป็นการบริการภายใต้การบูรณาการณ์ความร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมโรคติดต่อของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับประชาชน หรือหน่วยงานที่สนใจจะขอเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอให้ลงทะเบียนผ่านระบบของทางจังหวัดได้แก่ ระบบหมอพร้อม หรือ อุบลพร้อม หากต้องการฉีดกับทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ท่านก็สามาถเลือกหน่วยบริการฉีดจากระบบอุบลพร้อมได้เลย และขอแจ้งว่าทางโรงพยาบาลไม่มีระบบ Walk in ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างใด

ในระบบอุบลพร้อม มีการให้บริการทั้งการจองฉีดวัคซีน ตรวจสอบวันนัด และพิมพ์ใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย ดังนั้นสำหรับประชาชนที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้ามาขอให้ยึดตามแนวทางนี้เลยนะคะ เพื่อให้สามารถได้รับการบริการอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้กับ