วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง”

29 ม.ค. 2022
55

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ” สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง” รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดทร 045-255462 ต่อ 116