วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

เตรียมความพร้อมเพื่อการเยี่ยมสำรวจ DSC CA Breast

01 ก.พ. 2022
55

ขอประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อการประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม (DSC CA Breast) ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย รพ.มะเร็งอุบลราชธานี