วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

World Cancer Day ประจำปี 2565 “Close the care gap ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า”

01 ก.พ. 2022
55

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันมะเร็งโลก World Cancer Day 2565 “Close the care gap ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า” วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี