วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

บริการอาคารจอดรถสำหรับผู้มารับบริการ

24 ม.ค. 2021
132

ด้วยปัจจุบันมีจำนวนผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น ทำให้ความต้องการพื้นที่ในการจอดรถเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกเหนือจากพื้นที่จอดรถบริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาลและตามพื้นที่จอดภายในโรงพยาบาลตามอาหารต่าง ๆ แล้ว โรงพยาบาลอุบลราชธานีมีระบบการให้บริการอาคารจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นอาคารความสูง 9 ชั้น

ประกอบไปด้วยพื้นที่ใช้งานดังต่อไปนี้ ชั้น 1 เป็นสำนักงาน และห้องฟิตเนสสำหรับออกกำลังของเจ้าหน้า ชั้น 2-5 เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ โดยชั้น 2-3 เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ ส่วน 4-5 เป็นที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ชั้นที่เหลือเป็นพื้นสำนักงาน และห้องประชุม

การเข้า-ออกอาคารจอดระบบเป็นระบบคีร์การ์ดสำหรับการเปิด-ปิดอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดใช้งาน)

อาคารจอดรถโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สามารถรองรับการจอดได้กว่า 200 คัน เปิดให้บริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุด) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการให้บริการจอดรถ สามารถสอบถามจากพนักงานรักษาความปลอดภัย(ร.ป.ภ.)ที่อำนวยความสะดวกด้านหน้าอาคารจอดรถได้ตลอดเวลา