วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

สวัสดิการร้านค้า ร้านอาหารในโรงพยาบาล

25 ม.ค. 2021
318

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีร้านอาหารราคาสวัสดิการจำหน่ายสำหรับผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล โดยจัดที่นั่งเน้นการเว้นระยะห่างตามแนวทางป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

โดยร้านอาหารสวัสดิการจะอยู่บริเวณด้านข้างค่อนไปด้านหลังอาคารอำนวยการ(หลังเก่า) ใกล้กับหอผู้ป่วย ICU

จุดสังเกต จะมีถนนตัดผ่านด้านหน้าอาคารจอดรถ 9 ชั้น ให้เดินไปตามถนนหน้าอาคารจอดไปทางด้านหลังของโรงพยาบาล ร้านอาหารสวัสดิการจะอยู่ห่างจากอาคารจอดรถประมาณ 300 เมตร หากมาจากตึกผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย(อาคาร 9 ชั้น) จะมีรถรับ-ส่งระหว่างร้านอาหารและตึก 9 ชั้นด้วย

นอกจากนี้บริเวณหลังอาคารจอดรถ 9 ชั้น ถนนด้านนอกโรงพยาบาล มีมีร้านค้าจำหน่ายอาหารของทางเอกชนมาเปิดให้บริการด้วย ผู้รับบริการสามารถเลือกซื้อได้เช่นเดียวกัน