วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

เปิดจุดให้บริการเวชระเบียนย่อย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่มารับบริการ

17 พ.ค. 2021
425

เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ และขยายการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี งานเวชระเบียนและสถิติ จึงได้เปิดจุดให้บริการเพิ่มจากเดิมบริเวณชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

โดยเปิดให้บริการงานเวชระเบียน(ย่อย) ณ อาคารอำนวยการ(หลังเก่า อาคารหน้าเสาธง)
ให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดตรวจรังสีรักษา ออก VN ผู้ป่วยฉายรังสี , OPD New normal และบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับงานเวชระเบียนและสถิติหลักทุกประการ

ซึ่งจุดบริการย่อยเวชระเบียน เบอร์ 41 จะอยู่ด้านซ้ายมือประตูทางเข้า ด้านหลังจากที่ผ่านจุดคัดกรองโควิด

ท่านสามารถรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ติดต่อภายใน 1136