วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

แนะนำการใช้ UBCH EASY APP โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

29 ส.ค. 2021
225

บทความนี้ก็จะมาแนะนำสิ่งที่มีอยู่ UBCH EASY APP หรือแอปของโรงพยาบาลมะเร็งว่ามีอะไรบ้าง มีประโยชน์กับผู้ใช้งานหรือผู้มารับบริการอย่างไร App รพ.มะเร็งอุบลราชธานี มีส่วนที่สำคัญ ๆ ที่จะแนะนำได้แก่ รายการนัดของโรงพยาบาล ผลการตรวจต่าง ๆ ได้แก่ ห้อง Lab หรือห้องปฏิบัติการ ผลตรวจรังสีวินิจฉัย X-ray , CT , Ultrasound … ผลตรวจคลื่นหัวใจ หรือ EKG ประวัติการรักษาต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจรักษา การตรวจของแพทย์ ค่าความดัน น้ำหนัก BMI และอื่น ๆ รวมถึงประวัติการใช้ยา การได้รับวัคซีน สุดท้ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเรา เราไปดูแต่ละหัวข้อกันเลย

รายการการนัดหมาย

จากการที่ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับบริการต่าง ๆ หากมีจำเป็นต้องติดตามอาการ หรือผลการรักษาแพทย์จะทำการนัดหมายผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการ หรือเพื่อการรักษาต่อเนื่อง แพทย์ก็จะออกใบนัดให้กับผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งการทำใบนัดหาย ผู้ป่วยก็จะเกิดความกังวลว่าแพทย์นัดวันไหน แต่หากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการใช้ UBCH EASY APP ระบบก็มีรายการนัดหมายต่าง ๆ แสดงให้ท่านทราบทุกรายการนัด แล้วนัดไหน จะเป็นนัดแรกก็จะขึ้นมาแสดงในหน้าหลักของ App ให้เลย เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอีกอย่างหนึ่ง

ประวัติการรักษา

ในส่วนนี้ ก็จะแจ้งรายการประวัติการเข้ามารับบริการต่าง ๆ ของผู้ป่วยว่ามีทั้งหมดกี่ครั้ง แต่ละครั้งมีการดูแลรักษาเป็นอย่างไรบ้าง(เบื้องต้น) ไปที่คลินิกไหนบ้าง พบแพทย์ท่านใด แต่ละครั้งไปทำการพบแพทย์หรือใช้บริการอะไรบ้าง เป็นเสมือนแฟ้มประจำตัวของผู้ป่วยให้ทราบประวัติการรักษาเบื้องต้นของผู้ป่วยเอง

ผลการตรวจต่าง ๆ

ในส่วนของผลตรวจต่าง ๆ ทั้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ผลตรวจทางรังสี X-ray , CT , Ultrasound และอื่น ๆ ตรงนี้จะเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยเอง กรณีที่ท่านต้องไปใช้บริการที่สถานพยาบาลอื่น ท่านสามารถใช้ผลตรวจตรงนี้ให้กับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ประเมินการรักษาเบื้องต้นของท่านได้ด้วย เพราะผลตรวจต่าง ๆ นี้เชื่อมกับระบบรายงานของทางโรงพยาบาลโดยตรง

ประวัติการใช้ยา

ประวัติการใช้ยา ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผลการตรวจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านทราบว่าท่านเคยได้รับยาตัวใดบ้าง มีคำแนะนำ วิธีการใช้อย่างไรบ้าง หรือหากมีความจำเป็นต้องไปใช้บริการที่สถานพยาบาลอื่น ก็ใช้เป็นข้อมูลให้แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการดูแลรักษาท่านได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นหลัก ๆ Admin ก็ขอแนะนำไว้เท่านี้ก่อน ในส่วนหัวข้ออื่น ๆ ท่านสามารถคลิกเข้าทำการศึกษาเพิ่มเติมได้ หรือหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถใช้บริการติดต่อทาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 045319650-59 ต่อ 1021 , 1022 , 7713 ได้อีกครั้ง