วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

เบอร์โทรศัพ์ โทรสาร ติดต่อโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เบอร์โทร

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร หรือ Fax สำหรับติดต่อโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์หลัก เบอร์ 045-319650 – 59 (จำนวน 9 เบอร์) และเบอร์โทรสารหรือ Fax ต่อติดเบอร์ 045-319699 และเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดภายในเร่งด่วน หรือเบอร์เฉพาะมีดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์คลินิก รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สำหรับเบอร์ติดต่อภายในที่สำคัญ เบอร์ติดต่อคลินิก หรือหน่วยงานที่ต้องการติดต่อแบบรวดเร็ว หรือเร่งด่วน ซึ่งการติดต่อให้ต่อที่เบอร์กลางหลักของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคือเบอร์ 045-319650-59 แล้วกดต่อหมายเลขภายในดังนี้

  • ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ หรือ “มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ต่อ 7134 หรือโทร 098-1947415
  • คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ต่อ 7116
  • คลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 7514
  • OPD ทั่วไป ต่อ 7142
  • OPD เคมี ต่อ 7420
  • OPD ตรวจสุขภาพทั่วไป ชั้น 5 ต่อ 7521 และ 7522
  • OPD รังสีรักษา ต่อ 1136 , 1017
  • งานเวชระเบียนและสถิติ ต่อ 7136 และ 7137

ส่วนเบอร์โทรภายในและเบอร์ติดต่อแผนก หรือคลินิกอื่น ให้โทร 045-319650-59 กด 0 เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ต่อให้อีกครั้ง