วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

UBCH Easy แอปนี้คืออะไร

24 ม.ค. 2021
743

UBCH Easy เป็น Application ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีง่ายขึ้น สะดวกขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลการรับบริการของตนเองได้ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะวันนัด ข้อมูลการใช้ยา ผลการตรวจ และอื่น ๆ อีกมากในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบคิวนัดตรวจที่สามารถทราบได้ว่าใกล้ถึงคิวการรับบริการของเราแล้วหรือยัง ซึ่ง UBCH Easy มีทั้งให้บริการทั้ง Android และ iOS ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้จริง ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ได้เลย

ขั้นตอนการใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วและเปิดใช้งานในครั้งแรก ระบบจะให้กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หากเป็นผู้ป่วยเก่าก็กรอก HN เข้าไปหากข้อมูลผู้ป่วยสมบูรณ์ ระบบก็จะให้ทำการกรอก PIN เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบ

ถ้าเป็นผู้ป่วยใหม่ ระบบก็จะให้กรอกรายละเอียดข้อมูล และรอการยันยันจากทางระบบ หากมีการยืนยันและพร้อมใช้งาน ระบบจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าพร้อมใช้งานแล้ว

ให้บริการอะไรบ้า

UBCH Easy ก็จะประกอบไปด้วย
1. คิวตรวจของผู้รับบบริการ
2. ตารางนัดหมาย
3. ค่าใช้จ่ายในระบบ
4. ผลการตรวจตรวจ
5. ประวัติการรักษา
6. ประวัติการใช้ยา

รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้ มีข้อมูลสงสัยสอบถามบริการได้ที่งาน IT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โทร 045-319650 ต่อ 8122