วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

UBCH EASY App. มี App นี้เหมือนมีประวัติดูแลรักษาใน รพ.มะเร็งอุบล ติดตัวท่าน

28 ส.ค. 2021
532
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี App Application

App โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี หรือ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี แอพพลิเคชั่น (Application) ที่มีชื่อว่า UBCH EASY APP เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ สามารถโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดอยด์ (Android) และไอโอเอส(ios) ของ Apple ใน Application UBCH EASY มีบริการอะไรบ้าง การติดตั้งและการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง เราจะมาแนะนำกันเลยครับ

  • การติดตั้ง
  • การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  • การลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า
  • บริการที่มีใน App

การติดตั้ง App รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

การลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่

สำหรับท่านที่ไม่เคยเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ ผ่าน Application นี้ได้ ผ่านการกรอกข้อมูลที่สำคัญ ตามที่ระบบได้กำหนดไว้ *** ข้อมูลที่สำคัญที่ระบบต้องมีเพื่อให้สามารถใช้ Application ได้คือ เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ท่านจะยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรอให้งานเวชระเบียนและสถิติ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ท่านก่อน หรือสามารถติดต่อได้ที่โทร 045319650-59 ต่อ 7136 , 7137

ขั้นตอนที่ 1. กดยืนยัน ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งานให้ครบถ้วน

การลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า

สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีแล้ว และยังไม่ถูกยกเลิกข้อมูลหรือถูกทำลายแฟ้มอันเนื่องมาจากขาดการติดต่อในการเข้ารับบริการเกินกว่าเวลาที่กำหนด ท่านสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้เลย สิ่งที่ต้องมีในการลงทะเบียนได้แก่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลข HN ผู้ป่วย และ วันเดือนปีเกิด *** สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ลงทะเบียนแล้วเปิดใช้งานไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ขอให้ติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ โทร 045319650-59 ต่อ 7136 , 7137 ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ป่วยเก่ามีดังนี้

  1. กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

2. กรอกข้อมูล 3 อย่างได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน HN และวันเดือนปีเกิด

3. กรอกรหัส PIN 6 หลัก (ท่านกำหนดเอง)

4. เข้าใช้งานระบบได้เลย

เดี๋ยว Admin จะมาแนะนำการใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง รับรองว่าง่ายอย่างแน่นอน