วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานค่า CMI ผู้ป่วยในกลุ่ม รพ.โรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2563

ต่อไปนี้เป็นรายงานค่า cmi จากการส่งเบิกผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มโรงพยาบาลโรคมะเร็ง ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนผู้ป่วยใน และค่า cmi

cmi มีค่าเท่ากับ ผลรวมค่า AjRW / จำนวนผู้ป่วยใน

ค่าดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพของการลงข้อมูล หรือการบันทึกข้อมูลของการรักษาได้ส่วนหนึ่ง รวมถึงการคุณภาพการให้รหัสของทาง coder ด้วยส่วนหนึ่ง สามารุนำมาเป็นดัชนีชี้วัดและประเมินคุณภาพได้ในหลาย ๆ ด้าน