วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ข้อมูล/สถิติการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(CA Breast) 2564-2565

เพื่อเป็นการรองรับคุณภาพเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็งเต้านม งานพัฒนารหัสโรคฯ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ จึงขอนำเสนอข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564-2565 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการนำไปประโยชน์การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป [ สถิติการให้บริการมะเร็งเต้านมปี 2564 ] [ สถิติการให้บริการมะเร็งเต้านมปี 2565]

ca_bt2564

ca_bt2565