วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

รายงานคลินิกให้ปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 7 กันยายน 2564

รายงานการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 รายคลิกนิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คัดกรอง

จำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 14 ราย รวมยอดสะสมคัดกรอง 7,835 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน 9 ราย
 • รายเก่า – ราย

ส่ง Genetic Clinic

จำนวนส่ง Genetic Clinic ทั้งสิ้น 4 ราย รวมยอดสะสม 169 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน 1ราย
 • รายเก่า จำนวน – ราย

ส่งตรวจ Genetic Test

จำนวนส่ง Genetic Test ทั้งสิ้น 4 ราย รวมยอดสะสม 20 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยเก่า จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี