วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รายงานคลินิกให้ปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 3 พฤษภาคม 2565

รายงานการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายคลิกนิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คัดกรอง

จำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 34 ราย รวมยอดสะสมคัดกรอง 13,775 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน 32 ราย
 • รายเก่า – ราย

ส่ง Genetic Clinic

จำนวนส่ง Genetic Clinic ทั้งสิ้น 8 ราย รวมยอดสะสม 458 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน 1 ราย
 • รายเก่า จำนวน – ราย

ส่งตรวจ Genetic Test

จำนวนส่ง Genetic Test ทั้งสิ้น 3 ราย รวมยอดสะสม 165 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน 1 ราย
 • GP จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยเก่า จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี