วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานคลินิกให้ปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 12 ตุลาคม 2564

รายงานการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 รายคลิกนิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คัดกรอง

จำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 22 ราย รวมยอดสะสมคัดกรอง 8,141 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน 1 ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน – ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน 21 ราย
 • รายเก่า – ราย

ส่ง Genetic Clinic

จำนวนส่ง Genetic Clinic ทั้งสิ้น 10 ราย รวมยอดสะสม 216 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน 1 ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 4 ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน 1 ราย
 • รายเก่า จำนวน 4 ราย

ส่งตรวจ Genetic Test

จำนวนส่ง Genetic Test ทั้งสิ้น 7 ราย รวมยอดสะสม 49 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 4 ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยเก่า จำนวน 3 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี