วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รายงานคลินิกให้ปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 25 มกราคม 2565

รายงานการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 รายคลิกนิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คัดกรอง

จำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 43 ราย รวมยอดสะสมคัดกรอง 10,569 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน 1 ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 2 ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน 40 ราย
 • รายเก่า – ราย

ส่ง Genetic Clinic

จำนวนส่ง Genetic Clinic ทั้งสิ้น 4 ราย รวมยอดสะสม 344 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 3 ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน – ราย
 • รายเก่า จำนวน 1 ราย

ส่งตรวจ Genetic Test

จำนวนส่ง Genetic Test ทั้งสิ้น 2 ราย รวมยอดสะสม 115 ราย

 • OPD ศัลยกรรม จำนวน – ราย
 • OPD รังสีรักษา จำนวน 1 ราย
 • OPD เคมี จำนวน – ราย
 • GP จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยเก่า จำนวน 1 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี