วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 770 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 580 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) จำนวน 199 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 425,971 เพิ่มขึ้น 1,350 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 107,299 ราย เพิ่มขึ้น 199 ราย
 • ARI Clinic 10,606 ราย เพิ่มขึ้น 71 ราย
 • Pre-op จำนวน 9,088 ราย เพิ่มขึ้น 40 ราย
 • PUI จำนวน 504 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 61/69 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 71 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 4/66 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 0/0 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี