วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 14 มิถุนายน 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 530 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 400 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565) จำนวน 201 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 446,921 เพิ่มขึ้น 930 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 113,206 ราย เพิ่มขึ้น 201 ราย
 • ARI Clinic 12,057 ราย เพิ่มขึ้น 49 ราย
 • Pre-op จำนวน 10,289 ราย เพิ่มขึ้น 47 ราย
 • PUI จำนวน 511 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 67/97 ราย (สะสมเพิ่มขึ้น 0/0)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 49 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 8/39 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 0/0 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี