วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 480 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 250 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565) จำนวน 144 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 451,191 เพิ่มขึ้น 730 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 114,372 ราย เพิ่มขึ้น 144 ราย
 • ARI Clinic 12,228 ราย เพิ่มขึ้น 17 ราย
 • Pre-op จำนวน 10,422 ราย เพิ่มขึ้น 17 ราย
 • PUI จำนวน 512 ราย เพิ่มขึ้น 0 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 68/101 ราย (สะสมเพิ่มขึ้น 0/0)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 17 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 7/10 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 0 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 0/0 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี