วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 30 ก.ย. 64

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 600 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 300 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 29 กันยายน 64) จำนวน 192 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 265,803 เพิ่มขึ้น 900 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 69,442 ราย เพิ่มขึ้น 192 ราย
 • ARI Clinic 2,474 ราย เพิ่มขึ้น 28 ราย
 • Pre-op จำนวน 1,563 ราย เพิ่มขึ้น 25 ราย
 • PUI จำนวน 200 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • Covid-19 จำนวน 1 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 28 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 3/22 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี