วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 5 ต.ค. 64

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 450 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 670 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 4 ตุลาคม 64) จำนวน 219 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 269,123 เพิ่มขึ้น 1,120 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 70,348 ราย เพิ่มขึ้น 219 ราย
 • ARI Clinic 2,570 ราย เพิ่มขึ้น 34 ราย
 • Pre-op จำนวน 1,652 ราย เพิ่มขึ้น 31 ราย
 • PUI จำนวน 205 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • Covid-19 จำนวน 1 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 34 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 5/26 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี