วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 2 พฤศจิกายน 64

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 580 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 400 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 64) จำนวน 213 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 290,613 เพิ่มขึ้น 980 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 75,665 ราย เพิ่มขึ้น 213 ราย
 • ARI Clinic 3,260 ราย เพิ่มขึ้น 49 ราย
 • Pre-op จำนวน 2,247 ราย เพิ่มขึ้น 45 ราย
 • PUI จำนวน 241 ราย เพิ่มขึ้น 4 ราย
 • Covid-19 จำนวน 1 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 49 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 4/40 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 4 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี