วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 28 มกราคม 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 630 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 430 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 27 มกราคม 2565) จำนวน 194 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 357,581 เพิ่มขึ้น 1,060 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 90,502 ราย เพิ่มขึ้น 194 ราย
 • ARI Clinic 5,680 ราย เพิ่มขึ้น 60 ราย
 • Pre-op จำนวน 4,508 ราย เพิ่มขึ้น 57 ราย
 • PUI จำนวน 366 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 4/1 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 60 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 3/54 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 3 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน -/- ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี