วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนสิงหาคม 2564 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,113 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 917 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 196 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,651 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,762 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,889 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,764 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,842 ราย
 2. รังสีรักษา 4,960 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,357 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 239 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 195 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 1,501 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 438 ราย
 7. ทันตกรรม 56 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,177 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 461 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนกรกฏาคม 2564 จำนวน 71 ราย
 3. จำหน่าย 436 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,814
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,834
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 63.48 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.01
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.44
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 90.77

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล