วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

ร่วมส่งกำลังใจให้แพทย์ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในสถานการณ์ COVID-19 ณ อาคารนิมิบุตร กรุงเทพฯ
ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2
ประชุมปรึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Cancer ที่เชื่อมโยงกับ HIV/AIDS ในประเทศไทย”
เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) แบบบูรณาการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี มอบสิ่งของเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testing
สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพการณ์ของความรอบรู้สุขภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม