วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

กิจกรรม

ประชุมการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testing
สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพการณ์ของความรอบรู้สุขภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ต้อนรับพยาบาลจิตอาสา บริการฉีดวัคซีนโควิด ศูนย์วัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์
รับมอบ mask น้ำดื่ม และขนม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย
สำรวจความชุกแผลกดทับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี
รับมอบวิกผมแท้เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ประชุมพัฒนาความร่วมมือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี