วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

ประชุมการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ประชุมคณะกรรมการวางแผนตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564
ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มพยาธิคลินิกฯ และกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยได้รับการรับรองคุณภาพฯ
พิธีขอบคุณบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์ COVID – 19
ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน
อบรบพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ประชุม Disease Specific Certification of Ca Breast