วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 เดือน
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ DMS Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 2 กันยายน 2564
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 27 ส.ค. 64 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
Home Isolation คืออะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง
หจก.อุบลแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์ – ไฟฟ้า มอบข้าวกล่อง ผลไม้และน้ำดื่ม
บริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
การจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จากงานวิจัยและพัฒนา
หจก.ศุภโชคชัย บริจาคชุด PPE และเครื่องบดอาหาร